โต๊ะพับเก็บได้อเนกประสงค์

โต๊ะไม้อเนกประสงค์ ท็อปโต๊ะเป็นไม้ยางพารา ใช้งานได้หลากหลาย ทังปิคนิค แคมป์ปิง หรือ กิจกรรมครอบครัวอย่าง บาร์บีคิว ออกแบบใช้คู่กับ เตาบาร์บีคิวของ Equinox ขนาดเมือกางแล้ว 80x60x50cm